برگزاری مسابقه تیراندازی به اهداف پروازی بین تیراندازان اسفراین و بجنورد به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی با حضور ریاست محترم اداره ورزش و جوانان جناب آقای مهدی بهمن یار، رئیس هیئت تیراندازی استان جناب آقای دکتر ریحانی و رئیس هیئت تیراندازی شهرستان جناب آقای علی یاری در تاریخ 99/7/30 برگزار گردید.

نفرات برتر:
نفر اول: آقای حسین پیکانی
نفر دوم: آقای جواد عشقی
نفر سوم: آقای حمید نوری حقانی