جلسه معرفی اعضای هیئت رئیسه و اعضای کمیته­ های هیئت تیراندازی استان با حضور جناب آقای دکتر ریحانی رئیس هئیت و آقای بروحی معاونت اداره ورزش و جوانان برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر اله پور مدیر کل اداره محیط زیست به عنوان عضو هئیت رئیسه استان منصوب شدند. همچنین سایر اعضا به شرح ذیل معرفی شدند:

 • نایب رئیس: سرکار خانم راشل روشن روان
 • دبیر هیات: جناب آقای محمد رضا معصومی
 • خزانه دار هیات: جناب آقای رضا بهنام راد
 • عضو افتخاری هیات رئیسه: سرکار خانم ریحانه مرتضوی
 • عضو افتخاری هیات رئیسه: جناب آقای مهدی اله پور
 • رئیس کمیته تراپ: جناب آقای محمد رضا معصومی
 • عضو کمیته تراپ: جناب آقای محسن مدحت
 • رئیس کمیته استعداد یابی تراپ: جناب آقای حسن بنی هاشمی
 • رئیس کمیته مالی: جناب آقای خلیل شجری
 • رئیس کمیته انضباطی: جناب سرهنگ مهدی سلطانی
 • عضو کمیته انضباطی: سرکار خانم فرخنده کچرانلوئی
 • عضو کمیته انضباطی: جناب آقای امید محتسب
 • رئیس کمیته داوران: جناب آقای مهدی فرجی
 • رئیس کمیته مربیان: جناب آقای محسن سعیدی
 • عضو کمیته مربیان: سرکار خانم سیده مرضیه هاشمی
 • رئیس کمیته مسابقات: سرکار خانم سیده مطهره آل نبی
 • عضو کمیته مسابقات: جناب آقای حسین نامنی
 • عضو کمیته مسابقات: سرکار خانم فاطمه مبشریان
 • رئیس کمیته روابط عمومی: سرکار خانم سحر همتیان
 • عضو کمیته روابط عمومی: سرکار خانم اعظم لطفی
 • رئیس کمیته همگانی: سرکار خانم ریحانه مرتضوی
 • عضو کمیته همگانی: سرکار خانم مونا محمد زاده
 • رئیس کمیته فنی: جناب آقای حسین کلاتی مقدم
 • عضو کمیته فنی: جناب آقای رضا درتومی

روسای شهرستان ها در هیات تیراندازی نیز به شرح ذیل اعلام شد:

 • رئیس هیات تیراندازی شهرستان شیروان: جناب آقای نعمت ا… نظری ملوانلو
 • رئیس هیات تیراندازی شهرستان اسفراین: جناب آقای محسن علی یاری
 • رئیس هیات تیراندازی شهرستان مانه و سملقان: جناب آقای عباس شیرزاده